آموزش مرتب سازی آرایه ها Sorting Arrays در php

حامد محمدیحامد محمدی
337 بازدید
آموزش مرتب سازی آرایه ها در PHP

مرتب سازی آرایه ها Sorting Arrays، اشاره به مرتب سازی داده های موجود در یک آرایه دارد.

در جلسه قبل درباره آرایه ها، مقداردهی و کدنویسی با آنها صحبت کردیم.

در این جلسه درباره مرتب سازی داده ها با هم صحبت خواهیم کرد.

همراه پرنیان باشید.

با سلام خدمت همراهان همیشگی سایت پرنیان طرح

مرتب سازی آرایه ها Sorting Arrays، اشاره به مرتب سازی داده های موجود در یک آرایه دارد.

در جلسه قبل درباره آرایه ها، مقداردهی و کدنویسی با آنها صحبت کردیم.

در این جلسه درباره مرتب سازی داده ها با هم صحبت خواهیم کرد.

همراه پرنیان باشید.

همانطور که در مقدمه نیز گفته شد، داده های موجود در آرایه ها می توانند مرتب سازی شوند.

این مرتب سازی می تواند با شرایط متعددی باشد.

از جمله می توان به مرتب سازی بر اساس اعداد، حروف الفبا، صعودی یا نزولی و… باشد.

توابع مرتب سازی در php

در این بخش انواع توابع مرتب سازی در php رامشاهده خواهید کرد.

()sort : مرتب سازی آرایه ها بر اساس صعودی

()rsort : مرتب سازی آرایه ها بر اساس نزولی

()asort :  آرایه های انجمنی را، بر اساس مقدار آنها و به ترتیب صعودی مرتب می کند.

()ksort : آرایه های انجمنی را براساس کلید، و به ترتیب صعودی مرتب می کند.

()arsort : آرایه های انجمنی را با توجه به مقدار، و به ترتیب نزولی مرتب می کند.

()krsort :  آرایه های انجمنی را براساس کلید، و به ترتیب نزولی مرتب می کند.

مرتب سازی آرایه بر اساس صعودی  

تابع   () sort

مثال زیر داده های موجود در آرایه cars$ را به حالت صعودی و بر اساس حروف الفبا مرتب خواهد کرد.
[php]

<?php
$cars = array(“Volvo”, “BMW”, “Toyota”);
sort($cars);

$clength = count($cars);
for($x = 0; $x < $clength; $x++) {
echo $cars[$x];
echo “<br>”;
}
?>

[/php]

نتیجه کد بالا مقدار زیر خواهد بود:

BMW
Toyota
Volvo

مثال عددی

در مثال زیر، مقادیر موجود در آرایه numbers$ را به حالت صعودی مرتب خواهیم کرد.
[php]

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);

$arrlength = count($numbers);
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
echo $numbers[$x];
echo “<br>”;
}
?>

[/php]

نتیجه کد بالا، مقدار زیر خواهد بود:

۲
۴
۶
۱۱
۲۲

مرتب سازی آرایه ها به ترتیب نزولی 

تابع  () rsort

مثال زیر، مقادیر موجود در آرایه cars$ را به ترتیب نزولی و با حروف الفبا مرتب می کند:

[php]

<?php
$cars = array(“Volvo”, “BMW”, “Toyota”);
rsort($cars);

$clength = count($cars);
for($x = 0; $x < $clength; $x++) {
echo $cars[$x];
echo “<br>”;
}
?>

[/php]

خروجی کد بالا ، مقدار زیر خواهد بود:

Volvo
Toyota
BMW

مثال زیر نیز مقادیر موجود در آرایه numbers$ را به صورت نزولی و بر اساس اعداد ، مرمتب سازی خواهد کرد:

[php]

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);

$arrlength = count($numbers);
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
echo $numbers[$x];
echo “<br>”;
}
?>

[/php]

خروجی کد بالا، مقدار زیر خواهد بود:

۲۲
۱۱
۶
۴
۲

مرتب سازی به ترتیب صعودی بر اساس مقادیر موجود در آرایه

تابع ()asort

مثال زیر، یک آرایه انجمنی را برا اساس مقادیر موجود در آن و به ترتیب صعودی مرتب خواهد کرد:

[php]

<?php
$age = array(“Peter”=>”35”, “Ben”=>”37”, “Joe”=>”43”);
asort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
echo “Key=” . $x . “, Value=” . $x_value;
echo “<br>”;
}
?>

[/php]

خروجی کد بالا، مقدار زیر خواهد بود:

Key=Peter, Value=35
Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43

 

مرتب سازی به ترتیب صعودی بر اساس مقادیر کلید در آرایه 

تابع ()ksort

مثال زیر آرایه را بر اساس مقدار کلید و به ترتیب صعودی مرتب خواهد کرد:

[php]

<?php
$age = array(“Peter”=>”35”, “Ben”=>”37”, “Joe”=>”43”);
ksort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
echo “Key=” . $x . “, Value=” . $x_value;
echo “<br>”;
}
?>

[/php]

خروجی کد بالا، مقدار زیر خواهد بود:

Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43
Key=Peter, Value=35

مرتب سازی به ترتیب نزولی بر اساس مقادیر موجود در آرایه

تابع ()arsort

مثال زیر، یک آرایه انجمنی را برا اساس مقادیر موجود در آن و به ترتیب نزولی مرتب خواهد کرد:

[php]

<?php
$age = array(“Peter”=>”35”, “Ben”=>”37”, “Joe”=>”43”);
arsort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
echo “Key=” . $x . “, Value=” . $x_value;
echo “<br>”;
}
?>

[/php]

خروجی کد بالا، مقدار زیر خواهد بود:

Key=Joe, Value=43
Key=Ben, Value=37
Key=Peter, Value=35

مرتب سازی به ترتیب نزولی بر اساس مقدار کلید

تابع  ()krsort

مثال زیر، یک آرایه انجمنی را بر اساس مقدار کلید، و به ترتیب نزولی مرتب خواهد کرد:

[PHP]

<?php
$age = array(“Peter”=>”35”, “Ben”=>”37”, “Joe”=>”43”);
krsort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
echo “Key=” . $x . “, Value=” . $x_value;
echo “<br>”;
}
?>

[/php]

خروجی کد بالا، مقدار زیر خواهد بود:

Key=Peter, Value=35
Key=Joe, Value=43
Key=Ben, Value=37

Rate this post
دسته بندی برنامه نویسی php
اشتراک گذاری
راه حل صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد.”انیشتین“

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت