اعتبارسنجی نام name و ایمیل Email و آدرس URL در Php

حامد محمدیحامد محمدی
465 بازدید
اعتبارسنجی فیلدها

در آموزش های قبل با اعتبارسنجی فرم ها و انواع فیلدهای موجود در فرم ها آشنا شدید.

در آموزش امروز قصد داریم مقادیر موجود در فیلدهای نام name و ایمیل Email و آدرس URL را در فرم ها، اعتبارسنجی کنیم.

مقادیری که در این متغیرها قرار می گیرند باید از قوانین خاصی پیروی کنند.

در این آموزش با این قوانین و نحوه تعیین و بررسی آنها آشنا خواهیم شد.

همراه پرنیان باشید.

با سلام خدمت همراهان همیشگی سایت پرنیان طرح

در آموزش های قبل با اعتبارسنجی فرم ها و انواع فیلدهای موجود در فرم ها آشنا شدید.

در آموزش امروز قصد داریم مقادیر موجود در فیلدهای ایمیل Email و آدرس URL را در فرم ها، اعتبارسنجی کنیم.

مقادیری که در این متغیرها قرار می گیرند باید از قوانین خاصی پیروی کنند.

در این آموزش با این قوانین و نحوه تعیین و بررسی آنها آشنا خواهیم شد.

همراه پرنیان باشید.

اعتبارسنجی فیلد name

کد زیر، یک مثال ساده از بررسی این که آیا فیلد نام تنها با کاراکترهای حروف و فاصله پر شده است یا نه، می باشد.

اگر مقدار موجود در فیلد نام ، معتبر نباشد ، یک پیغام خطا دخیره خواهد شد.

$name = test_input($_POST[“name”]);
if (!preg_match(“/^[a-zA-Z ]*$/”,$name)) {
$nameErr = “Only letters and white space allowed”;
}

اعتبار سنجی فیلد Email

کد زیر چک می کند که آیا مقدار وادر شده در فیلد ایمیل، به لحاط دستوری، آدرس درستی است یا نه.

این عبارت ساده ، همچنین اجازه می دهد که از فاصله در آدرس وارد شده، استفاده شود.

اگر حالت نحوی آدرس وارد شده در فیلد ایمیل، صحیح نباشد، یک پیغام خطا ذخبره خواهد شد.

یادآوری! در مباحث قبل دیدیم که ایمیل باید دارای @ و . باشد.

$website = test_input($_POST[“website”]);
if (!preg_match(“/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i”,$website)) {
$websiteErr = “Invalid URL”;
}

اعتبارسنجی نهایی برای کل فیلدها

[php]

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = “”;
$name = $email = $gender = $comment = $website = “”;

if ($_SERVER[“REQUEST_METHOD”] == “POST”) {
if (empty($_POST[“name”])) {
$nameErr = “Name is required”;
} else {
$name = test_input($_POST[“name”]);
// check if name only contains letters and whitespace
if (!preg_match(“/^[a-zA-Z ]*$/”,$name)) {
$nameErr = “Only letters and white space allowed”;
}
}

if (empty($_POST[“email”])) {
$emailErr = “Email is required”;
} else {
$email = test_input($_POST[“email”]);
// check if e-mail address is well-formed
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$emailErr = “Invalid email format”;
}
}

if (empty($_POST[“website”])) {
$website = “”;
} else {
$website = test_input($_POST[“website”]);
// check if URL address syntax is valid
if (!preg_match(“/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i”,$website)) {
$websiteErr = “Invalid URL”;
}
}

if (empty($_POST[“comment”])) {
$comment = “”;
} else {
$comment = test_input($_POST[“comment”]);
}

if (empty($_POST[“gender”])) {
$genderErr = “Gender is required”;
} else {
$gender = test_input($_POST[“gender”]);
}
}

function test_input($data) {
$data = trim($data);
$data = stripslashes($data);
$data = htmlspecialchars($data);
return $data;
}
?>

[/php]

در آموزش بعدی بررسی خواهیم کرد که چطور از خالی ماندن  فیلدهای ضروری جلوگیری کنیم.

و یا اینکه چطور تشخیص دهیم که کاربر فیلدی ضروری را خالی رها کرده و روی دکمه ارسال کلیک کرده است.

 

 

اگر این آموزش برای شما مفید بود،ما را در گوگل ستاره باران کنید.

۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)
دسته بندی برنامه نویسی php
اشتراک گذاری
راه حل صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد.”انیشتین“

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت