بازکردنOpen/خواندنRead/بستنClose/ فایل ها در Php

حامد محمدیحامد محمدی
277 بازدید
علمیات روی پرونده ها در php

از عملیاتی که در مدیریت پرونده ها انجام می شود، می توان به بازکردن Open، خواندن محتوای فایلRead و بستن Close به عنوان مهمترین عملیات مدیریتی اشاره داشت.

همانطور که در مباحث گذشته گفته شد و میدانید ، Php یک زبان برنامه نویسی سمت سرور است.

این یعنی ، تمام عملیاتی که برای مدیریت پرونده ها گفته شد، به دستور برنامه نویس و در سرور انجام می پذیرد.

در ادامه سری آموزش های دوره حرفه ای Php، امروز درباره عملیات مدیریتی پرونده ها صحبت خواهیم کرد.

همراه پرنیان باشید.

با سلام خدمت همراهان همیشگی سایت پرنیان طرح

از عملیاتی که در مدیریت پرونده ها انجام می شود، می توان به بازکردن Open، خواندن محتوای فایلRead و بستن Close به عنوان مهمترین عملیات مدیریتی اشاره داشت.

همانطور که در مباحث گذشته گفته شد و میدانید ، Php یک زبان برنامه نویسی سمت سرور است.

این یعنی ، تمام عملیاتی که برای مدیریت پرونده ها گفته شد، به دستور برنامه نویس و در سرور انجام می پذیرد.

در ادامه سری آموزش های دوره حرفه ای Php، امروز درباره عملیات مدیریتی پرونده ها صحبت خواهیم کرد.

همراه پرنیان باشید.

در آموزش قبل توضیحاتی کلی درباره مدیریت پرونده ها دادیم.

در آموزش امروز درباره این عملیات و نحوه کدنویسی و انجام هر یک صحبت خواهیم کرد.

open/close/read in php

تابع بازکردن فایل ()fopen در Php

بهترین روش برای بازکردن یک فایل، استفاده از این تابع است.

این تابع ، نسبت به تابع ()readfile اختیارات بیشتری به شما می دهد.

در طول این آموزش از فایل webdictionary.txt  به عنوان نمونه استفاده خواهیم کرد.

در آموزش قبل دید،که این فایل نمونه دارای محتوای زیر است:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language

اولین پارامتر از تابع ()fopen شامل نام فایلی است که میخواهیم آن را باز کنیم.

پارامتر دوم ، نحوه و متد باز شدن فایل را تعیین می کند.

در مثال زیر اگر این تابع نتواند فایل گفته شده را باز کند، یک پیام خاوی شکست عملیات ایجاد خواهد کرد.

[php]

<?php
$myfile = fopen(“webdictionary.txt”, “r”) or die(“Unable to open file!”);
echo fread($myfile,filesize(“webdictionary.txt”));
fclose($myfile);
?>

[/php]

خروجی کد بالا نمایش عبارت زیر که محتوای فایل است، می باشد:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML CSS = Cascading Style Sheets HTML = Hyper Text Markup Language PHP = PHP Hypertext Preprocessor SQL = Structured Query Language SVG = Scalable Vector Graphics XML = EXtensible Markup Language

نکته! در بالا گفتیم که پارامتر دوم ، متد باز شدن فایل را مشحص خواهد کرد.

انواع متد باز شدن فایل در زیر توضیح داده شده است.

r یک فایل را فقط برای خواندن باز می کند. readonly. مکان نما در ابتدای فایل باز شده قرار خواهد داشت.

w یک فایل را فقط برای نوشتن باز می کند. writeonly.محتوای موجود در فایل را پاک میکند. یا فایل را در صورت وجود نداشتن ایجاد می کند. مکان نما در ابتدای فایل خواهد بود.

a یک فایل را فقط برای نوشتن باز می کند. writeonly.محتوای موجود در فایل را نگه می دارد. مکان نما در انتهای فایل خواهد بود.فایل را در صورت وجود نداشتن ایجاد می کند

x یک فایل تازه را فقط برای نوشتن ایجاد می کند.writeonly. در صورت وجود داشتن فایل ،مقدار falseو یک خطا برمی گرداند.

+r یک فایل را برای نوشتن و خواندن باز می کند.read/write. مکان نما در ابتدای فایل خواهد بود.

+w یک فایل را برای نوشتن و خواندن باز می کند.read/write. محتوای موجود در فایل را پاک میکند. یا فایل را در صورت وجود نداشتن ایجاد می کند. مکان نما در ابتدای فایل خواهد بود.

+a یک فایل را برای نوشتن و خواندن باز می کند.read/write.محتوای موجود در فایل را نگه می دارد. مکان نما در انتهای فایل خواهد بود.فایل را در صورت وجود نداشتن ایجاد می کند.

+x یک فایل را برای نوشتن و خواندن ایجاد می کند.read/write.در صورت وجود داشتن فایل ،مقدار falseو یک خطا برمی گرداند.

تابع خواندن فایل ()fread

این تابع همانطور که مشخص است وطیفه خواندن محتوای یک فایل را بر عهده دارد.

اولین پارامتر از این تابع تعیین کننده نام فایلی است که خوانده می شود.

دومین پارامتر تعیین کننده حداکثر تعداد بایت هایی است که محاز به خواندن آن است.

کد زیر فایل نمونه را از ابتدا تا انتها خواهد خواند:

fread($myfile,filesize(“webdictionary.txt”));

تابع خواندن فایل در php

تابع بستن فایل ()fclose

از این تابع برای بستن فایل استفاده می کنیم.

این تابع برای انجام کار خود، نام فایل یا متغیری که نام فایل را در خود نگه می دارد، نیاز دارد.

[php]

<?php

$myfile = fopen(“webdictionary.txt”, “r”);

// some code to be executed….

fclose($myfile);

<?

[/php]

تابع خواندن یک خطی ()fgets

این تابع برای خواندن تنها یک خط از یک فایل استفاده می شود.

کد زیر اولین خط از فایل نمونه را به عناون خروجی نمایش خواهد داد.

[php]

<?php
$myfile = fopen(“webdictionary.txt”, “r”) or die(“Unable to open file!”);
echo fgets($myfile);
fclose($myfile);
?>

[/php]

خروجی این کد:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML

تابع چک کردن اینکه آیا به انتهای فایل رسیده ایم یا نه()feof

این تابع چک میکند که آیا فایل به انتها رسیده است یا نه .

این تابع برای ایجاد حلقه در داده هایی با طول نامشخص کاربرد دارد.

مثال زیر، فایل نمونه را خط به خط تا رسیدن به انتهای آن می خواند:

[php]

<?php
$myfile = fopen(“webdictionary.txt”, “r”) or die(“Unable to open file!”);
// Output one line until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
echo fgets($myfile) . “<br>”;
}
fclose($myfile);
?>

[/php]

خروجی کد بالا:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language

تابع خواندن یک کاراکتر ()fgetc

از این تابع برای خواندن یک کاراکتر درون فایل استفاده می شود.

در مثل زیر ، از این تابع برای خواندن کاراکتر به کاراکتر فایل نمونه استفاده کرده ایم.

به مثال زیر دقت کنید.

[php]

<?php
$myfile = fopen(“webdictionary.txt”, “r”) or die(“Unable to open file!”);
// Output one character until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
echo fgetc($myfile);
}
fclose($myfile);
?>

[/php]

این کد، کل فایل نمونه را به عوان خروحی نمایش خواهد داد. زیرا تنها کاری که کرده ایم خواندن تمام کاراکترهای فایل است.

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML CSS = Cascading Style Sheets HTML = Hyper Text Markup Language PHP = PHP Hypertext Preprocessor SQL = Structured Query Language SVG = Scalable Vector Graphics XML = EXtensible Markup Language

این تابع تا رسیدن به انتهاب فایل، تک تک کاراکترهای آن را می خواند.

نکته! پس از یک فراخوانی تابع، نشانگر پرونده (مکان نما) به کاراکتر بعدی منتقل می شود.

 

 

Rate this post
دسته بندی برنامه نویسی php
اشتراک گذاری
راه حل صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد.”انیشتین“

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت